PALLIATIEVE ZORGEN

in Deurne en Borgerhout

Palliatieve zorg is zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Wij zorgen ervoor dat u of de mensen die u lief heeft zo min mogelijk last hebben van lichamelijke klachten. Daarnaast staan we ook stil bij uw gevoelens en gedachten. We helpen u om het leven af te ronden. Ook steunen we uw nabestaanden.

Terminale zorg is een onderdeel van palliatieve zorg. Het gaat dan om zorg aan mensen die echt op sterven liggen. Terminale zorg duurt hooguit een maand of 3. Palliatieve zorg is een ruimer begrip. U krijgt palliatieve zorg vanaf het moment dat duidelijk is dat u niet meer beter kunt worden. Het leven is dan nog niet meteen afgelopen. Misschien hebt u dan nog maanden of jaren te leven. Palliatieve zorg kan dus ook maanden of jaren duren.

Voor meer info kan u steeds contact met ons opnemen.
U kan ons 24 op 24, 7 dagen op 7 bereiken.